REKLAMATION

Når du handler hos E-herrebælter.dk er du omfattet af den danske købelov. Det betyder du altid har 2 års reklamationsret på dine køb via shoppen. Når du reklamere over en vare indenfor 6 måneder efter et køb, er det os som virksomhed der har bevisbyrden på om der er tale om en produktionsfejl. De sidste 6-24 måneder er det dig som forbruger der har bevisbyrden, og du skal derfor være sikker på der ikke er tale om fejlbehandling m.m. af dit produkt fra din side af.

•  Når du opdager en fejl eller mangel ved din vare, skal du inden for rimelig tid reklamere over det. Med rimelig tid forstås, at dette skal ske indenfor 2 måneder fra du opdager fejlen. Det betyder også, at vi skal modtage varen indenfor de 2 mdr.

•  Efter du har opdaget en fejl, skade eller lignende ved et produkt bedes du kontakte os så hurtigt som muligt. Du bedes fremsende en mail til cc.detail.rb@live.dk hvor du skriver dit ordrenr. samt vedhæfter tydelige billeder af skaden eller fejlen.

•  Når vi har vurderet de fremsendte billeder, vil vi vurdere om der er tale om en produktion-fejl eller forkert håndtering af produktet.

•  I tilfælde af at din reklamation er berettiget og der ikke blot er tale om almen slitage og brugsspor,  vil vi tilbyde dig en ny vare eller pengene retur.

Hvad slitage er:

Vær opmærksom på at slitage ses ved, at brugssporene på varen er tydelige. F.eks. at materialet er blevet mørnet, krafttigt ridset eller beskadiget på anden måde.